Polyfunkčný objekt Sládkovič, Sliač

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PLÁNY ŠTÚDIA REALIZÁCIA

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Sládkovič
Lokalita: Sliač
Druh projektu: Polyfunkčný objekt
Typ projektu: novostavba
Status projektu: realizácia
Klient: firemný
Realizácia: 08/2013-10/2014
Úžitková plocha:194,82 m2
Zastavaná plocha: 233,58 m2
Plocha pozemku: 1240 m2
Počet jednotiek: 2 byty, 1 obchodný priestor
Použitý stavebný materiál
Konštrukčný materiál obvodových stien: POROTHERM Profi 30 izolácia polystyrén hrúbky 16 cm
Konštrukčný materiál stropov: Železobetón , tepelná izolácia pri vpusti 44 cm

PLÁNY

Legenda:
A  1.01 obchodný priestor 36,71 m2
A  1.02 wc 1,45 m2
B 1.01 vstupná hala 4,89 m2
B 1.02 sklad 2,43 m2
B 1.03 kúpelňa 4,27 m2
B 1.04 izba 13,09 m2
B 1.05 kuchyňa 6,25 m2
B 1.06 denný priestor 22,59 m2
C 1.01 vstupná hala 4,89 m2
C 1.02 kúpelňa s wc 3,15 m2
C 1.03 denný priestor 39,14 m2
C 1.04 kuchyňa 10,36 m2
C 1.05 komora 3,58 m2
C 1.06 izba 11,15 m2
C 1.07 izba 12,73 m2
C 1.08 izba 12,68 m2
C 1.09 kúpelňa 5,44 m2

plan_SladkovicŠTÚDIA

Druhá etapa vydareného projektu Substation House s  názvom Sládkovič je jeho logickým pokračovaním a  nenásilne dotvára celý objekt.  Objekt  sme navrhli ako malé kondomínium. Kondomíniá sú obľúbeným spôsobom bývania hlavne v  USA a  západnej Európe. Zvyčajne pozostávajú z  individuálne vlastnených bytov a  spoločne vlastnenej infraštruktúry ako napríklad spoločné chodníky či parkovisko.

Nový objekt sme navrhli s  ešte lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami ako prvú etapu čo v  budúcnosti zabezpečí nízke prevádzkové náklady a  vysoký komfort vnútorných priestorov. Našim zámerom bolo čo najefektívnejšie využiť danú parcelu a to tak aby súkromie jednotlivých bytov zostalo zachované. Aby sme neznehodnotili výhľad z  bytu v  prvej etape, navrhli sme na objekte strechu s  extenzívnou zeleňou. Nadväznosti objektov sme venovali veľkú pozornosť aby druhá etapa nevyzerala len ako „prílepok“ vďaka čomu bude celý objekt po dostavbe vyzerať ako kompaktný celok.


o1_SladkovicVzhľad objektu jasne definujú vnútorné priestory a  ich logická nádväznosť. Objekt pozostáva z  dvoch bytových jednotiek a  komerčného priestoru. Členením objektu sme dosiahli, že jednotlivé byty majú dostatok súkromia a  nerušia sa s  komerčnou prevádzkou.

Z  ulice upúta na objekte rohová presklená fasáda komerčného priestoru, ktorá ďalej pokračuje veľmi nenápadne úzkymi oknami a  dvomi presklenými vstupmi. Južná fasáda je naopak otvorená slnečným lúčom s  čiastočne zastrešenou terasou. Východná fasáda je členená tak aby vytvorila súkromie pre obidva byty, ale zároveň ich naplnila dostatkom slnečných lúčov.


o2_SladkovicV  objekte sa nachádza komerčný priestor spolu s dvoj a  štvorizbovým bytom. Každý byt sa vyznačuje efektívnou dispozíciou.  Vstupy do bytov a  komerčného priestoru sú zo spoločného chodníka situovaného na hranici parcely.

Dvojizbový byt tvorí obývacia izba spojená s  kuchyňou, kúpelňa s  wc, malá komora a  spálňa. Z  bytu sa vychádza do súkromnej záhrady.

Štvorizbový byt je navrhnutý na minimálnej ploche s  otvorenou dispozíciou. Dominantným priestorom je obývacia izba spojená s  kuchyňou  prepojená cez veľké presklené plochy na obidvoch stranách so záhradou. Súčasťou bytu sú dve kúpeľne. Malá pri vstupe so sprchovacím kútom a  väčšia v  súkromnej zóne bytu.  Byt má orientáciu na svetové strany ako z  typologickej príručky. Dve detské izby sú orientované na juh a  spálňa na východ. Z  každej izby sa vstupuje do privátnej záhrady.

o3_Sladkovic

REALIZÁCIA
Obvodové steny sme navrhli z  presných keramických tvárnic Porotherm s  hrúbkou 300 mm a  strop zo železobetónu. S  výstavbou dalšej etapy sme rátali už od samého začiatku a  preto sme pozemok a  inžinierske siete mali predpripravené. Základy polyfunkčného objektu tvoria železobetónové základové pásy s  výškou základovej škáry 900mm a  zhutneným štrkovým podložím.

o4_SladkovicStrechu objektu sme navrhli ako jednoplášťovú s  fóliovou hydroizoláciou a  poistnou izoláciou z  natavených asfaltových pásov. Hrúbku tepelnej izolácie sme už nastavili na normové hodnoty, ktoré budú požadované od roku 2021. Strechu sme navrhli s  extenzívnou zeleňou, ktorá nevyžaduje takmer žiadnu údržbu.

o5_Sladkovico6_SladkovicKvôli posunu rosného bodu čo najviac do tepelnej izolácie sme okná predsadili oproti vonkajšej hrane muriva o  tri centimetre. Takýto malý posun zlepší tepelnotechnické vlastnosti domu a  získa v  interiéri priestor navyše.

o7_Sladkovico8_Sladkovic

CHCEM PROJEKT OD BMX