25 mája, 2018

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Nasledujúce informácie predstavujú splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k ...