október 11, 2014

Vegetačná strecha

blog_prezent

Pri návrhoch našich domov vždy rozmýšlame ako čo najmenej zaťažiť životné prostredie a  zároveň si vytvoriť príjemné prostredie na život. Ploché strechy, ktoré boli v  minulosti zdrojom porúch dnes vieme využiť ako dodatočnú zelenú plochu. Takéto riešenie je veľmi vhodné najmä na malých parcelách alebo vtedy, keď ...