Student dormitory Forssa, Finland

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PLÁNY ŠTÚDIA REALIZÁCIA

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Student dormitory
Lokalita: Forssa
Druh projektu: študentský domov strednej školy
Typ projektu: rekonštrukcia
Status projektu: súťažný návrh
Klient: ministerstvo školstva Fínskej republiky
Realizácia: 9-12/2013

PLÁNY

Pôdorys typického podlažia
Pôdorys posledného podlažia
Pôdorys podzemného podlažia
Budova je situovaná v campuse Forssa Vocational Institute v meste Forssa, ktoré sa nachádza v južnej časti Fínska. Hlavným cieľom súťaže bolo navrhnúť zvýšenie štandardu ubytovaných študentov v študentskom domove, estetickú zmenu budovy a výrazné zníženie energetickej náročnosti. Nové členenie budovy muselo zahŕňať ubytovaciu časť pre študentov, študijné priestory, priestory pre komunitnú činnosť, ktorá mohla byť prepojená s možnosťou samostatnej prípravy jedál študentmi.  Nosné prvky budovy museli zostať zachované v takej miere, aby sa predišlo náročným technickým riešeniam, ktoré by už neboli ekonomické.
REALIZÁCIA

Faktom je,  že nároky na fungovanie študentských domovov vo Fínsku a na Slovensku sú veľmi odlišné. Vo Fínsku je na prvom mieste rozvíjanie medziľudských vzťahov a fungovanie v komunite. Dôraz sa kladie na skupinu ľudí tvoriacu komunitu, ale zároveň sú dodržované práva jednotlivca na súkromie. Práve preto bolo nutné vytvoriť veľké množstvo priestorov, kde sa študenti môžu spoločne stretávať, žiť spolu, zabávať sa, vzdelávať sa, vybrať si to svoje a rásť s tým.

Po analýze sme vnútorný priestor objektu očistili od všetkých vnútorných priečok a rozhodli sme sa dispozíciu navrhnúť takpovediac od základu. Na každom obytnom podlaží sa nachádzajú komunikačné chodby, ktoré medzi sebou vytvorili priestor na umiestnenie študovní a počítačových miestností. V čelách budovy sme umiestnili klubové kuchyne so spoločenskou miestnosťou na vytváranie užších vzťahov medzi študentmi pri každodennej komunikácii.

Ostatný priestor je vyčlenený pre samotné študentské izby pre jednu osobu. Na posledné podlažie sme umiestnili správcu/majiteľa objektu a jeho rodinu. Na tomto poschodí sa okrem technickej miestnosti nachádza spoločenská miestnosť určená pre študentov s panoramatickým výhľadom na okolie a presklenou strechou. Celá táto časť je tvorená presklenými plochami, ktoré zachytávajú maximum slnečného žiarenia, ktoré je v tejto krajine veľmi vzácne najmä v zimných mesiacoch.
V suteréne objektu zostal zachovaný protivojnový kryt a v ostatnej časti sme vytvorili miestnosť pre sauny, práčovňu, technickú miestnosť a ďalšiu spoločenskú miestnosť pre hudobné a športové aktivity.

Fasádu objektu sme výrazne zmenili . Zväčšením otvorov sme vytvorili veľké okná, ktoré privádzajú do miestností viac prirodzeného svetla . Na západnú fasádu sme navrhli povrch zo surového betónu, ktorý dopĺňa okolité budovy a ostro kontrastuje s okolitými budovami.

Z východnej strany sme navrhli vodorovný drevený obklad ako odkaz na tradície pôvodných fínskych obydlí a ich súčasných rekreačných stavieb.Strechu objektu sme z plechovej šikmej zmenili na plochú s veľkými terasami a presklenou spoločenskou miestnosťou. Celý objekt bude po rekonštrukcii bezbariérový. Do objektu sme navrhli moderné zariadenia šetriace elektrickú energiu od zásobníkov daždovej vody a vody zo spŕch opätovne využívanú na splachovanie, cez teplené čerpadlá a v sklách okien vstavané fotovoltaické články na výrobu elektrickej energie.
Návrh bol ocenený desať člennou porotou tvorenou fínskymi architektmi a profesormi z Aalto University, Tampere University of Technology a University of Oulu a pracovníkmi Forssa Vocational Institute.

CHCEM PROJEKT OD BMX