Nábrežie Dunaja, Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE KONCEPT ŠTÚDIA MODEL

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Bratislava / Nábrežie Dunaja
Lokalita: Bratislava nábrežie Dunaja / po Einsteinovu ulicu /
Druh projektu: Návrh polyfunkčného urbanistického celku
Typ projektu: Urbanistická štúdia
Status projektu: štúdia
Projekt: 2013
Plocha riešeného územia: 588 000 m2 / 58,8 ha


KONCEPT

Ústrednými „chrbticami“ projektu sú pešie línie paralelného smerovania, prepájajúce ľavo-brežné centrum hlavného mesta Bratislavy so severnou a južnou časťou Petržalky. Význam oboch línií je podporený lokalizáciou občianskej vybavenosti mestského a nadmestského charakteru, pod ktorú spadajú prevádzky obchodu a služieb, kongresového centra so susediacim hotelom.

 

ŠTÚDIA

Ďalšími funkčnými špecifikami návrhu je materská a základná škola s nadväzujúcim centrom voľného času, administratívny komplex tvoriaci vizuálnu a zvukovú bariéru od Einsteinovej triedy, sústredený zhluk profesijných inkubátorov v hlavnom centre Einsteinova, 2 záchytné parkoviská typu P+R s priamym prepojením na navrhovaný systém mhd a železničnú stanicu.  Nezameniteľnosť a jednoznačná rozpoznateľnosť návrhu je podmienená lokalizáciou rozsiahleho kultúrneho a kultúrno – spoločenského komplexu objektov, tiahnuceho sa priamo na pravej strane rieky Dunaj. Zoskupenie týchto objektov komunikuje s novou budovou SND a upravenými plochami nábrežia Eurovea a vytvára tak hodnotný a ucelený komplex nadmestského významu. Umiestnenie kultúrnych inštitúcií v tejto polohe bolo podmienené týmito  základnými faktami: lokalizácia Divadla Aréna a estetická hodnota architektonického stvárnenia objektov kultúrnych inštitúcií, ktoré by vytvorili kompozíciu hodnú panorámy petržalskej strany mesta.


MODEL


 

 

 

CHCEM PROJEKT OD BMX