Mesto na Dunaji, Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE KONCEPT ŠTÚDIA

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Bratislava / Mesto na Dunaji
Lokalita: Bratislava nábrežie Dunaja / po ul. Mlynské Nivy a Einsteinovu /
Druh projektu: Návrh urbanistického mestského celku
Typ projektu: Urbanistická štúdia
Status projektu: štúdia
Projekt: 2012
Plocha riešeného územia: 4 760 000 m2 / 476 ha
Spolupráca: Ing.arch. Kristína Košťálová


KONCEPT

Keďže išlo o riešenie rozľahlého územia hlavného mesta Bratislavy, predchádzala mu komplexná S.W.O.T. analýza, ktorej výstup bol zapracovaný do návrhu urbanistickej štruktúry.

ŠTÚDIA

Návrh územia si vyžiadal rozdielne prístupy tvorby; revitalizáciu, prestavbu aj novú výstavbu, nakoľko ide o rozmanité parcely s rôznymi stupňami stability. Hlavnými myšlienkami projektu je dobudovanie, dotvorenie alebo vybudovanie nábrežných promenád pri Dunaji, vytvorenie nadväzujúcich peších trás zo Starého mesta, z Ružinova a z Petržalky smerom k rieke, vytvorenie lokálnych centier Petržalky, vybudovanie vysokoškolského campusu so začlenením Ekonomickej univerzity, výstavba záchytných parkovísk P+R v blízkosti hlavných dopravných trás a línií mhd, posilnenie siete trás električiek s akceptáciou návrhu vedenia trate do Petržalky a vytvorenie novej komplexnej urbanistickej štruktúry na území bývalého Lida a dnešného Zimného prístavu.

 

  

  

CHCEM PROJEKT OD BMX