Substantion House, Sliač

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PLÁNY ŠTÚDIA REALIZÁCIA

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Substation House
Lokalita: Sliač
Druh projektu: Polyfunkčný objekt
Typ projektu: novostavba
Status projektu: realizácia
Klient: firemný
Realizácia: 08/2012-05/2013
Úžitková plocha:211,12 m2
Zastavaná plocha: 142,24 m2
Plocha pozemku: 1240 m2
Počet jednotiek:1 obchodný priestor, 1 byt
Konštrukčný materiál obvodových stien: POROTHERM Profi 30, kontaktný zatepľovací systém hrúbky 14 cm
Konštrukčný materiál stropov: POROTHERM

PLÁNY

Pôdorys 1. nadzemného podlažia
1.01 zádverie 5,94 m2

1.02 schodisko 4,98 m2
1.03 sklad/technická miestnosť 23,22 m2
1.04 obchodný priestor 86,25 m2

 Pôdorys 2. nadzemného podlažia
2.01 denný priestor   41,46 m2

2.02 komora   2,62 m2
2.03 pracovný kút   4,25 m2
2.04 chodba   5,18 m2
2.05 izba   13,37 m2
2.06 kúpelňa   5,70 m2
2.07 izba   16,71 m2
2.08 kúpelňa   3,13 m2
2.09 terasa   17,55 m2

REALIZÁCIA

Moderný polyfunkčný objekt s minimalistickým výrazom je kombináciou jednoduchosti a  praktickosti. Obytná a  komerčná funkcia sú v  dokonalej symbióze a  vzájomne sa nerušia. Komerčný priestor na prízemí s  prístupom z  hlavnej ulice a  štvorizbový byt  na poschodí prístupný zo súkromnej časti pozemku.


o1_Substantion HouseEkologická a nadčasová architektúra

Jednoduché línie a  absencia samoúčelných prvkov dávajú vyniknúť triezvemu a kompaktnému výrazu objektu. Pásové okná na poschodí v jednej rovine s  fasádou ešte viac podčiarkujú moderný dizajn a zlepšujú tepelnotechnické parametre budovy. Vzhľadom k roku výstavby je špecifikom tohto objektu vykurovanie cez tepelné čerpadlo vzduch voda, ktorému vďačí za „áčkový“ energetický certifikát.

Severná strana budovy smeruje do ulice a  napriek nie ideálnej orientácii tu bolo potrebné umiestniť veľké presklené plochy spolu so vstupom do komerčného priestoru. Celá presklená plocha je prekrytá širokou betónovou konzolou, ktorá ju  chráni pred nepriaznivým počasím.  Na poschodí sú umiestnené úzke okná, ktorých rozloženie kopíruje využitie miestnosti v  interiéri.

Na západnej strane budovy je umiestnený bankomat a pásové okno. Ostatná plocha fasády vzhľadom k  polohe objektu môže slúžiť ako reklamná plocha.

Južnú fasádu sme vyhradili len pre byt nachádzajúci sa na poschodí. Na prízemí je vstup do bytovej jednotky, na poschodí veľká terasa s  presklením po celej dĺžke a  posuvným okenným krídlom. Ostatné okná na fasáde patria izbám.

Funkcia nadradená dizajnu
Vonkajší tvar budovy presne kopíruje funkcie a  potreby jednotlivých priestorov. Nenecháva možnosť na mrhanie štvorcovými metrami vďaka čomu ma kážda miestnosť svoje využitie.  K  tomu sa pridáva aj ideálna orientácia bytu na svetové strany a  výsledok je perfektný.

o3_Substantion HouseVzťah k  okoliu
Jednoduchou architektúrou bez nákladných prvkov sa nám podarilo do rôznorodého okolia zasadiť budovu, ktorá priľahlé rôznorodé štýly architektúry nenásilne dopĺňa.

Výstavba
Polyfunkčný objekt stojí na základových pásoch s  výškou základovej škáry 90 cm so zhutneným štrkovým lôžkom.

o4_Substantion HouseObjekt sme navrhli z  presných tvárnic Porotherm Profi hrúbky 30 cm a  k  tomu pridali 14 cm tepelnej izolácie. Na stropy sme rovnako použili stropný systém Porotherm, ktorý sme vzhľadom na veľké rozpony prídavne vystužili.

o5_Substantion HouseOkná čelnej fasády na poschodí sme predsadili zarovno so zateplovacím systémom a  vytvorili tak kompaktnejší vzhľad a  vo vnútri pridali priestor na širokú pracovnú dosku kuchynskej linky.

o6_Substantion HouseStrechu sme navrhli ako fóliovú jednoplášťovú s  tepelnou izoláciou pri vpusti hrúbky 28 cm a štrkovým posypom, ktorý strechu priťažuje a chráni pred nepriaznivým počasím. Jednotku tepelného čerpadla sme umiestnili nad prestrešenie vstupu do bytu, kde vizuálne neruší.

CHCEM PROJEKT OD BMX