Bytový dom T2

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PLÁNY ŠTÚDIA REALIZÁCIA

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Bytový dom T2
Lokalita: Banská Bystrica, Hurbanova ulica
Druh projektu: Bytový dom
Typ projektu: novostavba
Status projektu: realizácia
Klient: Tyrion s.r.o
Realizácia: 05/2021-12/2022
Úžitková plocha bytov: 4065 m2
Zastavaná plocha: 1998 m2
Plocha pozemku: 8572 m2
Počet jednotiek: 99 bytov, dva nebytové priestory
Použitý stavebný materiál
Konštrukčný materiál obvodových stien: ŽB kombinovaný skelet vyplnený tehlovým murivom, izolácia minerálna vlna 1
Konštrukčný materiál stropov: Bezprievlakové ŽB stropy, tepelná izolácia strechy PUREN FD-L


PLÁNY

Pôdodory 3.NP (typické podlažie)

ŠTÚDIA

Bytový dom sa nachádza v blízkosti Mestského parku neďaleko Strieborného námestia a estakády. Návrh polyfunkčného bytového domu rešpektuje tvar pozemku cez ktorý prechádza komunikácia Hurbanova, dopravné napojenie a veľkú svahovitosť pozemku. Situovanie objektu na pozemku, orientácia fasád, odstupové vzdialenosti, lokalizácia polyfunkcie a vstupy a vjazdy do objektu, rešpektujú hlavnú myšlienku – vytvoriť bytový dom s množstvom výhľadov na vnútorné mesto, prírodný masív obkolesujúci Banskú Bystricu, využiť terénne danosti územia a vytvoriť tichý vnútroblok pre svojich obyvateľov.

Pôdorysná stopa objektu je v tvare písmena U, so skosenou hranou, sledujúcou hranu Tajovského ulice. Z hľadiska hmotovej skladby návrh predlžuje existujúcu zástavbu v území a dopĺňa objektom modernej architektúry. Vstupy do bytovej aj polyfunkčnej časti objektu sa nachádzajú na 1.NP a 1.PP a sú prepojené s verejným chodníkom dlaždenou plochou kopírujúcou upravenú ulicu. Navrhovaná hmota je výškovo diferencovaná s ustupujúcimi podlažiami v smere od Tajovského ulice.

Objekt je v celej pôdorysnej stope s dvomi nadzemnými podlažiami a dvomi podzemnými podlažiami, tretie a štvrté nadzemné podlažia sú ustúpené. Na posledných podlažich sú umiestnené akcentujúce objemy s panoramatickými výhľadmi na mesto, definujúcimi navrhované architektonické vyjadrenie. Zelená plocha s jazierkom tvorí v návrhu významné zastúpenie a výsadba vzrastlej zelene zvýši komfort obyvateľov a vytvorí príjemný priestor pre trávanie voľného času.

 

REALIZÁCIA

Zakladanie objektu je na vŕtaných pilótach prepojených železobetónovými rebrami. Nosný systém je kombinovaný so stĺpmi a stenami.