Vegetačná strecha

Pri návrhoch našich domov vždy rozmýšlame ako čo najmenej zaťažiť životné prostredie a  zároveň si vytvoriť príjemné prostredie na život. Ploché strechy, ktoré boli v  minulosti zdrojom porúch dnes vieme využiť ako dodatočnú zelenú plochu. Takéto riešenie je veľmi vhodné najmä na malých parcelách alebo vtedy, keď sa na takúto strechu denne pozeráme. Okrem ich základnej funkcie – výroby kyslíka, budú poskytovať miesto na relax a  zvýšia estetickú hodnotu stavby.

Zelená strecha-súčasť domova

Súčasným trendom ekologických stavieb po celom svete sú vegetačné strechy. Zeleň má na človeka veľmi pozitívny vplyv. Zeleň architektúru zvyčajne dotvára a  dokáže veľmi pozitívne ovplyvniť konečnú podobu stavby. Pri našich návrhoch sa stretávame s  otázkou akú starostlivosť vyžaduje zelená strecha a dokonca  ako budem strechu každý týždeň kosiť.  Preto sme sa rozhlodli zhrnúť základné charakteristiky.

Zelené strechy delíme v  princípe na dva základné typy:

Extenzívna zelená strecha

Najviac rozšíreným typom strešnej zelene je extenzívny typ zelenej strechy a  to najmä pre svoju jednoduchosť. Dá sa realizovať takmer na každej plochej streche s  prijateľnými finančnými nákladmi. Výhodou takejto strechy  je jej bezúdržbovosť. Hrúbka substrátu je od 50 do 250 mm a  zaťaženie od 55 do 300 kg/m2. Na strechu všeobecne používame rastliny, ktoré znesú extrémne podmienky čiže v  zime mráz a  v  lete teplo a  sucho. Extenzívna strecha sa výdatne zaleje vodou okamžite po vysadení. Ďalšie zalievanie ani  kosenie už nie je nutné. Na extenzívnych zelených strechách dobre vyniknú najmä okrasné trávy. Vhodné sú plazivé tučnolisté trvalky, napríklad rozchodníky, ktorých listy zadržiavajú vodu alebo nízke skalničky. V  zásade platí, že čím je vegetačná vrstva vyššia tým je výber rastlín väčší. Može ísť napríklad o suchomilné trvalky, ako materina dúška, klinčeky a podobne.

Realizácia poistnej hydroizolácie z  asfaltových pásov.

2_blogRealizácia tepelnej izolácie.

Realizácia drenážnej a  filtračnej vrstvy.

Detail pri strešnej  vpusti.

Práve zrealizovaná extenzívna zelená strecha.

Intenzívna zelená strecha

Intenzívnu strešnú zeleň je možné realizovať iba na rovnej streche. Je náročnejšia a  nákladnejšia na realizáciu aj na samotnú údržbu. Pri intenzívnych strešných záhradách býva výška porastu väčšia ako 5 cm. S ich realizáciou treba počítať už pri projektovaní budovy lebo konštrukcia strechy musí odolávať väčšiemu zaťaženiu ako pri strechách bez zelene. Zaťaženie závisí od hrúbky pestovateľského substrátu, priemerne to býva až 600 kg na m2 bez zadržiavanej dažďovej vody. Hrúbka substrátu závisí od rastlín, ktoré budú na strešnej záhrade vysadené. Len obyčajný trávnik potrebuje vrstvu zeminy asi 20 cm, vyššie kry vyžadujú asi 35 – 40 cm. Na intenzívnych zelených plochách sa môžu rastliny, kvety a  menšie stromy do výšky 3 metrov  pestovať priamo na substráte alebo v prenosných vegetačných kontajneroch. Takéto strechy si však okrem masívnej konštrukcie vyžadujú aj pravidelné zavlažovanie a  údržbu. Odmenou za to vám môže byť krásny park s  chodníkmi a  záhradným mobiliárom.

Pozitívne vplyvy zelenej strechy
Znižujú tepelné výkyvy teplôt medzi dňom a  nocou.

Znižujú prehrievanie strechy.
Predlžujú životnosť strešnej membrány, tým že ju chránia pred UV žiarením.
Absorbujú škodliviny zo vzduchu a  zabraňujú víreniu prachu.
Produkujú kyslík a  tým zlepšujú kvalitu vzduchu v okolí.
Spomaľujú odtok daždovej vody.
Pôsobia esteticky a  pekne voňajú.
Nahrádzajú plochu, ktorá bola stavebnou činnosťou zastavaná.

CHCEM PROJEKT OD BMX