Reštaurácia Dom športu, Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PÔVODNÝ STAV FILOZOFIA ŠTÚDIA

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Reštaurácia Dom športu
Lokalita: Junácka ul., Bratislava
Druh projektu: Návrh rekonštrukcie interiéru reštauračnej a recepčnej časti v Dome športu
Typ projektu: interiérová štúdia
Status projektu: štúdia
Projekt: 04/2014
Plocha riešených priestorov: 1036 m2


PÔVODNÝ STAV

FILOZOFIA

Pri návrhu Reštaurácie v Dome športu išlo hlavne o preriešenie dispozície a prevádzkových diagramov, s určením charakteru interiérových priestorov. Na začiatku bolo dôležité stanoviť celkovú filozofiu reštauračného priestoru a dielčích prevádzok, keďže bol interiér svojou rozlohou značne veľký. Rovnako sa v návrhu eliminovali problémové body stanovené pri počiatočnej analýze. Rozšírenie stravovacieho zariadenia aj mimo pôvodnú hmotu objektu a výškové členenie zalomených terás umožnilo dostať prevádzku do povedomia verejnosti nie len nápisom na fasáde budovy.

 

 


ŠTÚDIA

CHARAKTER PRIESTOROV
 

CHCEM PROJEKT OD BMX