Fanatix, Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PÔVODNÝ STAV ŠTÚDIA REALIZÁCIA

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Športové centrum Fanatix
Lokalita: Dunajská ul., Bratislava
Druh projektu: Návrh fasády (rekonštrukcia) a dostavba šatní
Typ projektu: rekonštrukcia a dostavba
Status projektu: realizácia
Klient: SPORTIMEX s.r.o
Realizácia: 05/2013 – 08/2013


PÔVODNÝ STAV

Rekonštrukcia športového fitness centra v centre Bratislavy zahŕňala obnovu hlavnej fasády a návrh interiéru pre novo-budované ženské šatne.

ŠTÚDIA

Fasádu sme zjednotili bielou omietkou, a antracitovou sa akcentoval vertikálny prvok komínového telesa. Nový náter sa stal neutrálnym podkladom pre osadenie svetelných tabulí, vypovedajúcich o prevádzkach fitness centra. Logo športového centra sme umiestnili excentricky a vytvorili ním tak nezameniteľný rozpoznávací znak.

REALIZÁCIA

Čelný pohľad na budovu nemení svoju výpovednú hodnotu ani večer.

Prevádzkový celok ženských šatní bol novým vstavkom na 2. nadzemnom podlaží objektu. Pri návrhu tohto interiéru sme prihliadali na účelnosť, estetiku ale aj rozpočet investora. Vybral sa svieži a moderný obklad troch farieb, pričom výsledný efekt sme vytvorili kompozíciou štvorcových kachličiek a jednofarebnej mozaiky.


 

CHCEM PROJEKT OD BMX