Dom poslednej rozlúčky, Hamuliakovo

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PÔVODNÝ STAV ŠTÚDIA REALIZÁCIA

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Dom poslednej rozlúčky
Lokalita: Hamuliakovo
Druh projektu: návrh rekonštrukcie exteriéru a interiéru
Typ projektu: rekonštrukcia
Status projektu: realizácia
Klient: Obec Hamuliakovo
Realizácia: 08/2013 – 11/2013
Plocha objektu: 70 m2
Spolupráca: Ing.arch. Kristína Košťálová


PÔVODNÝ STAV

ŠTÚDIA

Rekonštrukcia Domu poslednej rozlúčky si vyžadovala citlivý prístup v návrhovej fáze interiéru aj exteriéru. Na fasáde objektu bolo potrebné vysporiadať sa s navlhnutými stenami a následne ich omietnuť. Farebnosť bola volená jemná, pôvodná a rekonštrukcia zastrešenia rovnako sledovala stav pred stavebnými úpravami.

Pôvodné priestory rozlúčkovej miestnosti boli zariadené mobiliárom bežnej potreby. Aby sme docielili konečný výsledok s príslušným pátosom, navrhli sme prvky interiéru vyrobené na mieru s upriamením na detail. Decentnou dlažbou sme zjednotili oba na seba nadväzujúce priestory a celkový efekt bol docielený decentnými svetelnými prvkami. Nad truhlou zosnulého sme umiestnili nasvetlený podhľad, evokujúci nebo. Rekonštruovaný priestor nezmierni bolesť pozostalých, no umožní im, rozlúčiť sa s príbuzným dôstojne.

 

 


REALIZÁCIA


 

CHCEM PROJEKT OD BMX